הטיפול הזוגי

טיפול זוגי בא להעניק לכם, בני הזוג, את הכלים לשיפור התקשורת ביניכם, לסייע לכם להתגבר על קונפליקטים ללא פגיעה בזוגיות, להעלות לפני השטח את מכלול הבעיות, התסכול, הכעס, הציפיות והכאב ממקום בונה ומשקם.

© 2017 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com